Lotorpsmetoden – andningsterapi för livet

Behandling av andningsproblem med Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Metoden bygger på manuella behandlingsmetoder och för bland annat följande åkommor har den ett mycket gott resultat:

Hosta
Doftallergi
Parfymallergi
Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats

Även personer med till exempel riktig astma och KOL har stor nytta av dessa behandlingar. Lotorpsmetoden bygger på behandling av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära patienten att andas på rätt sätt. Framförallt poängteras utandningens vikt.
Metoden uppfanns av Janne Karlsson cirka år 2003 och har sedan dess utvecklats ytterligare. Behandlingsresultaten har varit mycket lyckade och många personer med ovanstående åkommor har blivit så mycket bättre att de helt kunnat sluta med medicinering. En vetenskaplig studie om Lotorpsmetoden har genomfört, den leddes av professor Olle Löwhagen på avdelningen för allergi och lungmedicin på Sahlgrenska i Göteborg.

Patienter med astmaliknande symptom

Patienterna kan ha en normal eller øvernormal lungfunktion , ingen allergier eller annan lungsjukdom som kan førklara andningsbesvären.

De andningsrelaterade symptomen beskrivs ofta som

 • Tungt att andas, svårt att få luft
 • Svärt att ta djupa andetag
 • Behov av att ta djupa andetag
 • Det är som ett lock i strupen
 • Hosta  / Hosta och slem
 • Behov av att harkla sig / Heshet
 • Nästäppa

Oförklarliga multipla symptom

 • Yrsel ( Svimmel )
 • Stickningar i fingrarna
 • Dimmig syn / Ögon irritation
 • Kalla Händer & Fötter
 • Symptom från Magen ( Svullen, gaser, Hård / Lös  i magen )
 • Hodepine

De astmaliknande symptomen utlöses ofta vid

 • Fysisk aktivitet
 • Mental stress
 • Tobaksrök
 • Starka dofter av kemikalier och Parfym
 • Snabba Temperatur-växlingar

Orsaker till att andningen blir felaktig t.ex

 • Stress
 • Oro
 • Sorg
 • Ilska (sinne)
 • Lunginflammationer
 • Skador, t.ex Revbensfrakturer
 • Operationer
 • Värk
 • Upplevelser, Våld, Hot
 • Höga krav

Andningsterapi / thorakal mobilisering

För att en människa ska överleva behövs konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ. Syret tillförs kroppen genom att man andas in syre i lungorna och där övergår syret till blodet och transporteras ut i kroppen. Något man kanske inte tänker på så ofta är HUR det går till att andas och hur otroligt viktigt detta är för att kroppen ska fungera bra!!
En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt. Vad händer då om dessa muskler INTE fungerar bra!?
Ett vanligt problem, framförallt i samband med stress och andningsrelaterade problem som till exempel hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare och orörligare. Oftast är det utandningsmusklerna som framförallt påverkas på detta sätt. Man blir alltså dålig på att andas ut vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gammal luft, framförallt koldioxid. Resultatet av detta blir att syreinnehållet i luften i lungorna blir sämre och detta kan leda till problem i kroppen. Som en liknelse kan man till exempel nämna att man inom brandkåren använder koldioxid för att släcka eftersom den är så effektiv på att tränga undan syre!!
Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal.
– Jag har lyckats behandla patienter med astmaliknande symptom som jag själv inte trodde fanns. Jag är lika förvånad som patienterna som i vissa fall haft besvär i 20-30 år, säger Janne Karlsson, Lotorpsmetodens skapare som ser metoden som ett sätt att hjälpa kroppen utan luftrörsvidgande medicin och cortisonpreparat. Många har blivit helt bra efter cirka fyra behandlingar
De kraftfulla resultaten förklarar Janne med att lungorna är kroppens reningsverk. När en människa bara andas med hälften av lungkapaciteten är det risk att gasblandningen i lungorna blir sämre. Det verkar då som att kroppen försöker skydda sig genom att reagera negativt på parfym, tobaksrök och starka dofter.

Bok: Janne Karlsson  Lotorpsmetoden – Andningsterapi för livet ( ISBN 978-91-7465-061-7 )

 

Boken om Lotorpsmetoden

Boka tid för behandling hos Ann-Marie !