ANN-MARIE HANSSEN 

Forebyggende behandling / Rehabilitering

Idretts relaterte problemer

Før-Under-Etter Graviditet / Mamma – Fungera & Må Bättre

SPS – Spiral stabilisering     ( les mer )

Puste Terapi – Lotorpsmetoden     les mer )

Fysisk trening / Mental trening

SALLI Sadelstol

 

Hjelper Deg med :

 • Nakke
 • Rygg
 • Hodepine / Svimmel
 • Kjeve
 • Skulder / Albue / Håndledd
 • Stiv mellom Skulderbladene
 • Bekken / Hofte/ Kne / Akilles / Fot
 • Beveglighet
 • Pust
 • Sittestilling

 

Du kan bestille time for :

 1. Kiropraktisk behandling     25 min
 2. Spiral stabilisering               55 min
 3. Pusteterapi                             55 min

 

 

Hva er kiropraktikk ?

Kiropraktikk baserer seg på at bevegelsen i ledd må være optimalt for at nervesystem, muskler og blodsirkulasjon skal fungere som det skal. Tanken er at dersom man kan finne og fjerne årsaken til att leddbevegelsen ikke er optimal, vil dette redusere sykdom, skade eller bedre helsen.

Hovedverktøyet til kiropraktoren i behandlingen er å føre leddet ved hjelp av en kontrollert bevegelse inn i hva som kalles det parafysiologiske området, dvs litt mer bevegelse en det pasienten klarer selv med frivillig bevegelse. Dette kalles for manipulasjon. Dermed økes bevegelsen og en mengde andre fysiologiske prosesser skjer som vil bedre leddbevegelsen og samspillet mellom ledd, muskler og nervesystem.

 

Hvordan gjøres det ?

Ved førstegangskonsultasjonen opptas en grundig sykehistorie  for å få relevant informasjon om nåværende problem og om tidigere skader / sykdommer og andre forhold som kan ha innvirkning. Det gjøres så en klinisk undersøkelse av ledd, muskulatur og nervesystem som inkluderer nevrologiske og ortopediske tester. Det blir foretatt en grundig funksjonsundersøkelse av bevegligheten  i ryggsøylen og andre ledd for å finne feilfunksjoner ( “låsninger” ) og vurdere om disse har sammenheng med symptomene. Dette gjøres gjennom å se på bevegelsemønster og fremfor alt gjennom å kjenne ( palpere ) med hendene på muskulatur og ledd.